ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η δευτερογενής έρευνα αφορά την συλλογή και ανάλυση ήδη διαθέσιμων και δημοσιευμένων πληροφοριών και την παρουσίαση τους σε μορφή που ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Αυτού του είδους η έρευνα χρησιμοποιείται για να φέρει μαζί πληροφορίες από διάφορες πηγές για κατάρτιση μιας ολικής εικόνας της αγοράς.
Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © All Rights Reserved. Developed by Dot.Cy