ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η ποιοτική έρευνα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο διερεύνησης ενός θέματος στον πυρήνα του για εντοπισμό των βαθύτερων αντιλήψεων και ορθολογιστικών προσεγγίσεων που οδηγούν στην έκφραση διαφορετικών στάσεων και συμπεριφορών. Για έρευνες που στοχεύουν σε αυτό, η CYMAR διεξάγει ομαδικές συζητήσεις και εις βάθος συνεντεύξεις.

Ομάδες εστίασης:

Οι ομαδικές συζητήσεις διεξάγονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της CYMAR's κάτω από την επίβλεψη ενός ικανού και έμπειρου συντονιστή συζητήσεων.

Για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, οι εκπρόσωποι του Πελάτη μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τις ομάδες εστίασης καθώς διεξάγονται μέσω ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και καθρέφτη μιας κατεύθυνσης, και να βιώσουν από πρώτο χέρι τη δυναμική των ομάδων κατά τη διεξαγωγή τους. Παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης μετάφρασης της συζήτησης σε άλλη γλώσσα για τους εκπροσώπους του Πελάτη.
 
Εις βάθος συνεντεύξεις:

Η CYMAR παρέχει επίσης τη δυνατότητα διεξαγωγής εις βάθος συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις αυτές διεξάγονται από ανώτερα ερευνητικά στελέχη, με τη γνώση και ικανότητα να εξάγουν από ένα ερωτώμενο όλες τις σχετικές και απαιτούμενες πληροφορίες. Οι εις βάθος συνεντεύξεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και την καταγραφή απόψεων και στάσεων από πληθυσμούς που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με άλλες μεθοδολογίες.
Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © All Rights Reserved. Developed by Dot.Cy