ΕΜΕΙΣ

Η CYMAR Market Research Ltd είναι μια εταιρεία, με βάση την Κύπρο, η οποία παρέχει υπηρεσίες ερευνών αγοράς και διερεύνησης απόψεων.
 
Η Εταιρεία εκτελεί όλες τις διαδικασίες ενός ερευνητικού έργου εσωτερικά, χωρίς τη χρήση υπεργολάβων. Η CYMAR διατηρεί εξειδικευμένα τμήματα διεύθυνσης, πεδίου αγοράς, επεξεργασίας δεδομένων και ανάλυσης τα οποία συνεργάζονται για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου.
 
Η κινητήριος δύναμη της Εταιρείας είναι η δέσμευση της στην ποιότητα. Όλες οι διαδικασίες διεξαγωγής ενός ερευνητικού έργου ελέγχονται με βάση ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο έχει πιστοποιηθεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πρότυπου ISO 9001:2015. Εξωτερικοί ελεγκτές πιστοποιούν σε ετήσια βάση ότι η Εταιρεία συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με του κώδικες και τις οδηγίες των ICC/ ESOMAR και οι Διευθυντές της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα μέλη του ESOMAR. Η Εταιρεία είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου.
 
Στον πυρήνα τον διεργασιών της CYMAR βρίσκεται η δέσμευση για εμπιστευτικότητα πληροφοριών, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο λειτουργίας της Εταιρείας. Αυτό είναι κάτι που καλύπτει τόσο πελάτες, όσο και συμμετέχοντες σε ερευνητικά έργα. Κανένα μέρος της εργασίας για ένα Πελάτη δεν μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτο μέρος, χωρίς να υπάρξει προηγούμενος καταγεγραμμένη και ρητή εξουσιοδότηση από τον Πελάτη. Παρομοίως, προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων σε ερευνητικά έργα τηρούνται με πλήρη εχεμύθεια και ασφάλεια και δεν παρέχονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς να υπάρξει προηγούμενος καταγεγραμμένη και ρητή εξουσιοδότηση από τον ίδιο τον συμμετέχοντα.  

Company Profile

     esomar-member.jpg     SEDEAK-NEW.jpg
Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © All Rights Reserved. Developed by Dot.Cy