Ευροβαρόμετρο 95.1

16
Ιουν.
2021
11:00
Το Ειδικό Ευροβαρόμετρο Άνοιξης του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου  (EB 95.1 Ανθεκτικότητα και Ανάκαμψη, Κοινή Γνώμη Ένα Έτος στην Πανδημία) εκτελέσθηκε μεταξύ 01/03/2021 και 12/04/2021 στα 27 κράτη μέλη και συνολικά διεξήχθησαν 26699 συνεντεύξεις. Στην Κύπρο. η συλλογή των δεδομένων διεξήχθη από τη CYMAR Market Research Ltd. Για την εθνική έκθεση αποτελεσμάτων για την Κυπριακή Δημοκρατία παρακαλώ πατήστε εδώ.
Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © All Rights Reserved. Developed by Dot.Cy