ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ερευνητής Προσωπικών Ερευνών

Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται για στρατολόγηση εξωτερικών συνεργατών για διεξαγωγή προσωπικών ερευνών σε όλες τις επαρχίες.

Είστε άτομο που σας αρέσει να συναντάτε ανθρώπους και να ακούτε τις απόψεις τους; Είστε καλός ακροατής; Έχετε αυτοπεποίθηση; Είστε κοινωνικό άτομο; Διαθέτετε ελεύθερες ώρες και σας ενδιαφέρει ένα επιπλέον εισόδημα;
Αν απαντήσατε «Ναι» στα πιο πάνω ερωτήματα, τότε η θέση του εξωτερικού συνεργάτη για διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων είναι ιδανική για σας. 

Ψάχνουμε κοινωνικά άτομα που με αυτοπεποίθηση να μπορούν να διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις. Άτομα τα οποία εμπνέουν εμπιστοσύνη στο συνομιλητή τους για να μπορεί ελεύθερα να εκφράζει τις απόψεις του στα θέματα που διερευνούμε. 

Η Εταιρεία μας προσφέρει:

  • Ενημέρωση για τις απαιτήσεις από εξωτερικούς συνεργάτες
  • Εκπαίδευση και στήριξη για ανάπτυξη δεξιοτήτων ερευνητή
  • Συνεργασία με χρονοδιάγραμμα και όγκο εργασίας τον οποίο καθορίζεται εσείς, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τη διαθεσιμότητα σας.
Απαιτούμενα:
  • Κατοχή προσωπικού οχήματος
  • Άνεση στη χρήση υπολογιστών
  • Καλή γνώση της Ελληνικής ή/ και της Αγγλικής γλώσσας
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι

Αν σας ενδιαφέρει η συνεργασία με την Εταιρεία μας ως ερευνητής, μπορείτε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία στην πιο κάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Υποβάλλοντας την ακόλουθη φόρμα, παρέχετε τη συγκατάθεση σας στην CYMAR Market Research Ltd., να διατηρήσει αρχείο με τα στοιχεία σας για διάστημα 12 μηνών για σκοπούς συνεργασίας. Τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της συνεργασίας με την εταιρεία.

Η διαχείριση των στοιχείων σας από την CYMAR είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανόνα για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Σε περίπτωση μη-συνεργασίας μετά από πάροδο 12 μηνών, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν από τα αρχεία της εταιρείας.

Enter security code:
 Security code

Privacy Policy | Terms & Conditions | Copyright © All Rights Reserved. Developed by Dot.Cy